MySpaceTwitterLinkedInPinterest

Professional papers (NL)

 

Ziekte van Parkinson

Interview door Nynke de Monchy: Herziene richtlijn logopedie. Parkinson Magazine maart 2017.

Kalf H. Van de gasthoofdredacteur. Logopedie 2013, 84, 4. pdf-icoon

Kalf H. Reproduceerbaarheid en validiteit van logopedische vragenlijsten voor parkinsonpatiënten. Logopedie 2013, 85, 6, 40-43. pdf-icoon

Kalf H, de Swart B. Hypokinetische dysartrie. Logopedie 2013, 85, 6, 8-13. pdf-icoon

Rompen L, Eimers M, Kalf H, Munneke M. ParkinsonNet: zorg voor parkinson Logopedie 2013, 85, 6, 38-39. pdf-icoon

Kalf H, van Doornspeek M, Gesthuysen A, Niessen S, Munneke M. Procesindicatoren voor logopedie bij de ziekte van Parkinson. Logopedie en Foniatrie 2010; 82(3):96-101. pdf-icoon

Kalf JG, Swart de BJM, Bloem BR, Munneke M. Richtlijn Logopedie bij de ziekte van Parkinson. Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie 2008; 109(8):358-363.

Kalf H, Sturkenboom I, Bloem B, Munneke M. Richtlijnen voor logopedie en ergotherapie. Papaver Uitgave van de Parkinson Patiënten Vereniging 2008;(Augustus):15-16.

Kalf H, Sturkenboom I, Thijssen M, Swart de B, Bloem B, Munneke M. Pursuing best practice in multidisciplinary care. EPNN Journal 2008;(14):12-15.

Kalf H, Swart de B, Bloem B, Munneke M. NVLF-richtlijn 'Logopedie bij de ziekte van Parkinson'. Logopedie en Foniatrie 2008; 81(9):256-262. pdf-icoon

Kalf H, Munneke M. Logopedie bij de ziekte van Parkinson. Huidige en toekomstige logopedische zorg voor parkinsonpatiënten in Nederland. Logopedie en Foniatrie, 2008, 80, 36-40. pdf-icoon

Kalf H, Bloem B, Munneke M. ParkinsonNet, verbeteren van regionale zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Logopedie en Foniatrie, 2007, 80, 4-6. pdf-icoon

Dysfagie - algemeen

Interview door Erica Renckens: Er is nog veel onderbehandeling. Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, maart 2017.

Kalf H. De relatie tussen speeksel en slikstoornissen. Logopedie, juli-augustus 2014, 49-55.

Kalf JG, Dicke H. Orale voeding met een aangepaste consistentie. Informatorium voor voeding en Diëtetiek. Hoofdstuk 4, april 2014. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Kalf JG, Poelgeest A van, Olde Rikkert MGM, Slikstoornissen en voedingsproblemen bij ouderen. Bijblijven, 2005, 21/07, 32-36.

Kalf H. Overzicht van logopedische behandeling van orofaryngeale slikstoornissen bij volwassenen. Keypoint, 29, 16 – 21.

Kalf H. Het testen van de wurgreflex als onderdeel van slikonderzoek. Logopedie en Foniatrie, 2004, 76. 710-715. pdf-icoon

Kalf H. Kwantitatieve sliktests.Logopedie en Foniatrie, 2004, 76, 640-646.pdf-icoon

Kalf H. Diagnostiek van slikstoornissen. Het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2004, 1(2):13.

Kalf JG. Slikscreening na een beroerte. Een evidence-based review. Logopedie en Foniatrie, 2002, 74, 76-83.

Kalf JG, Bogaardt HA. De slikvideo als diagnostisch instrument. Logopedie en Foniatrie, 2000, 72, 183-189.

Kalf H. Dysfagie bezien door de logopedist. Tijdschrift voor Diëtisten, 1995, 50, 2, 24-27.

Dysfagie - intensive care, trachecanules

Fikkers B, Haans T, Hanenberg R, Stekkinger P, Kalf H. Ademen zonder obstakels. Nursing, 2014, 44-48.

Fikkers BG, Haans AJC, Hanenberg HAWM, Stekkinger P, Kalf JG. De verzorging van een patiënt met een tracheacanule. Kritiek, 2013, 30, 6, 3-8.

Kalf JG. Slikstoornissen na beademing: mogelijkheden voor de logopedische interventie. Logopedie en Foniatrie, 1998, 70, 97-107.

Rohde LCM, Kalf JG. Spreken tijdens beademing met behulp van PMV of PEEP. Logopedie en Foniatrie, 1995, 67, 244-249.

Evidence-based logopedie en methodisch handelen

Kalf H. Spelfouten en de wet van Myphry. Logopedie en Foniatrie 2012, 84, 4, 120-121. pdf-icoon

Kalf H. Zoeken naar evidentie. Digitaal bijblijven in je vak. Logopedie en Foniatrie, 77, 150-156. pdf-icoon

Kalf JG, Baxk MM, Graetz P. Methodisch logopedisch handelen in Eindhoven. Een update van het methodisch handelen in het initieel onderwijs. Logopedie en Foniatrie, 2000, 72, 50-55.

Kalf H. Methodisch Logopedisch Handelen 4.0. Eindhoven: Fontys Hogescholen, Opleiding voor Logopedie, 1999.

Kalf JG. Van leren naar stabiliseren. Logopedie en Foniatrie, 1998, 70, 218-220.

Dysartrie - algemeen

Knuijt S, Kalf JG. Dysartrieonderzoek: drie nieuwe beoordelingsinstrumenten beschikbaar. Logopedie en Foniatrie, 2007, 79, 12, 412-417. pdf-icoon

Knuijt S, Weikamp JG, Verheij J, de Swart BJM, Kalf JG. Logopedie bij centrale en perifere aangezichtsverlamming; wat weten we nu? Logopedie en Foniatrie, 2007, 79, 10, 308-315. pdf-icoon

CPLOL

Kalf H. Op weg naar het 8e CPLOL congres 2012 in Den Haag (1). Logopedie en Foniatrie 2011, 83, 6, 204-205. pdf-icoon

Kalf H, Leijenaar B. De NVLF in Europa. CPLOL onder de loep. Logopedie en Foniatrie, 2006, 78, 42-46.

Overig

Tacken M, Oostveen J, Debets F, Kalf H, Rompen H, Nijhuis-van der Sanden R, de Swart B. Logopedie en communicatieproblemen bij dementie. Logopedie, 2014.

Kalf H, Koppe P, Stoker D. Revalidatie na een beroerte: richtlijnen en aanbevelingen voor de praktijk. Logopedie en Foniatrie, 2002, 74, 200-202.

Graetz P, Kalf H. Tien jaar Akense Afasietest in de praktijk. Logopedie en Foniatrie, 2002, 74, 109-114.