MySpaceTwitterLinkedInPinterest

Guideline development

I have been involved in the development of the following evidence-based guidelines:

Richtlijn Orofaryngeale Dysfagie
Guideline Oropharyngeal Dysphagia (Dutch)
Contribution on behalf of the NVLF to the multidisciplinary guideline of oropharyngeal dysphagia.
Kennisinstituut Medisch Specialisten, 2017

Logopedie bij de ziekte van Parkinson.
Speech therapy for patients with Parkinson’s disease
First author and editor. NVLF/Lemma, 2008.

Spastische Cerebrale Parese bij kinderen.
Spastic cerebral palsy
Co-author domains ‘Management of communication and oral motor dysfunction). CBO Utrecht, 2007.

Voedingsrichtlijn Geriatrie. Richtlijn voor multidisciplinaire preventie en behandeling van ondervoeding, dehydratie en kauw- en slikstoornissen bij geriatrische patiënten in het ziekenhuis.
Guideline for multidisciplinary prevention and treatment of malnutrition, dehydration and swallowing disorders in geriatric patients admitted to the hospital.
Co-author and editor. Nijmegen: UMC St Radboud, Kenniscentrum Geriatrie, 2003.

Revalidatie na een beroerte. Richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners.
Rehabilitation after stroke 
Co-author of domains: ‘Eating and drinking’, ‘ Dysphagia’ and ‘ Communication’. Commissie CVA-Richtlijnen.  Den Haag: De Nederlandse Hartstichting, 2001.

Richtlijn Beroerte
Dutch Stroke Guideline
Co-author of domains: ‘ Dysphagia’ and ‘ Communication’. Utrecht/Den Haag: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO/ Nederlandse Hartstichting, 2000.